طرح درس ریاضی پایه ششم - مبحث خط و زاویه

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس روزانه ریاضی ششم (مبحث خط و زاویه) شامل 10 صفحه می باشد که شامل هدف کلی و اهداف جزئی و رفتاری و تعیین رفتار ورودی، تعیین روش ها و فنون تدریس، ابزارها و رسانه های آموزشی، زمان لازم برای هر یک از فعالیت ها، ایجاد انگیزه، ارزشیابی تشخیصی، تدریس درس جدید،ارزشیابی پایانی، تعیین تکلیف و.. می باشد.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر