طرح پرورش و تولید زنبور انکارسیا

در سال 1926 میلادی با مشاهده پوره های سیاه رنگ مگس سفید روی بوته های خیار که بر اثر تخم ریزی زنبور انکارسیا پارازیته و سیاه شده بودند، روش جدیدی برای مبارزه با این آفت در انگلستان پایه گذاری شد. تولید زنبور انکارسیا از سال 1930 در مرکز تحقیقات چشانت آغاز و تا سال 1946 ادامه یافت. اما به دلیل اثر سریع و منافع ظاهری حاصل از مصرف سموم شیمیایی؛ همچون د.د.ت که در آن برهه علیه آفات متداول شده بود، متأسفانه تکثیر و رهاسازی این زنبور و سایر حشرات مفید متوقف شد.
طی سال های 1950 تا 1970 مصرف بی رویه آفت کش ها در باغات، مزارع و کشت های زیر پوشش منجر به ایجاد اثرات سوء روی انسان و محیط زیست و همچنین ظهور جمعیت های مقاوم بندپایان در برابر آفت کش ها شد که اعتراض برخی از دانشمندان را در پی داشت که این اعتراضات موجب شد تا به تدریج از روند رو به تزاید مصرف سموم کاسته شود و پس از یک وقفه بیست ساله، سایر روش های کنترل آفات از جمله روش بیولوژیک مورد توجه مجدد قرار گیرد.

 

» فهرست مطالب:

 • پیشگفتار
 • فهرست
 • مقدمه
  • تاریخچه مبارزه بیولوزیک
  • تاریخچه استفاده از زنبور انکارسیا در مبارزه بیولوژیک
 • زیست شناسی و مشخصات ظاهری
  • شفیره های پارازیته مگس سفید
  • مگس سفید
   • مشخصات ظاهری مگس سفید
   • زیست شناسی مگس سفید
 • نحوه مبارزه زنبور با آفت
  • مراحل تکثیر و رهاسازی دشمنان طبیعی
  • عوامل مهم در تولید دشمن طبیعی
   • کیفیت دشمنان طبیعی
   • هزینه پرورش دشمنان طبیعی
   • ذخیره سازی و حمل و نقل دشمنان طبیعی
   • روش های کاربرد دشمنان طبیعی
 • ارزیابی فرآورده بیولوژیک یا دشمنان طبیعی
 • نحوه تکثیر زنبور انکارسیا
  • روش های تکثیر زنبور انکارسیا
 • رهاسازی زنبور انکارسیا
  • روش های رهاسازی انکارسیا
  • نحوه استفاده
 • مزیت های اقتصادی پروژه عبارت اند از
 • منابع

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر