مقاله تاثیر نقش وقف و امور خیریه در اقتصاد مقاومتی

یکی از مهمترین مسایلی که امروزه باید به آن توجه داشت تاثیر نقش وقف و امور خیریه در تامین نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد. اینکه وقف تا چه حد می تواند در رفع کمبودها و شکوفایی اقتصاد کشور مفید واقع شود، نیازمند بحث و بررسی عمیق صاحب نظران،کارشناسان حوزه اقتصاد در سطح کلان و اعمال آن در سیاست هاو برنامه های عمرانی کشور است. وقف بعنوان پشتوانه عظیم مادی و معنوی، اثرات زیادی در راستای تامین نیازمندی ها، رفع کمبودها، پیشرفت و شکوفایی کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی، آموزشی و.... استفاده نمود.
فرضیه مقاله این است که وقف و امور خیریه در شکوفایی اقتصاد مقاومتی تاثیر دارد . روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود. بررسی های این مقاله نشان می دهند که وقف و امور خیریه در شکوفایی اقتصاد مقاومتی نقش مهم و تاثیر گذار دارد.

کلمات کلیدی: اقتصاد، وقف، امور خیریه، تحریم، اقتصاد مقاومتی


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر