تحقیق درباره سرمایه روانشناختی

سلیگمن معتقد است که سرمایه روان شناختی، جنبه­ های مثبت زندگی آدمی را در بر می­گیرد، او معتقد است که سرمایه روان شناختی، بیشتر بالقوه بوده و اندازه گیری و توسعه آن دشوار است، بنابراین سرمایه روان شناختی شامل درک شخص از خودش، داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری در برابر مشکلات تعریف می­شود (رشید و سلیگمن، 2013)، سرمایه روان شناختی، سازه­ای ترکیبی و به هم پیوسته است که چهار مولفه ادراکی- شناختی یعنی امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری را در برمی­گیرد. این مولفه­ ها در یک فرآیند تعاملی و ارزشیابانه، به زندگی فرد معنا بخشیده، تلاش فرد برای تغییر موقعیت های فشارزا را تداوم می دهد و او را برای ورود به صحنه عمل آماده نموده، مقاومت و سرسختی وی در تحقق اهداف را تضمین می کند (بهادری خسروشاهی و همکاران، 1391).

 

» فهرست مطالب

 • مبانی نظری سرمایه روان شناختی
 • روانشناسی مثبت نگر
 • سرمایه
 • سرمایه روان شناختی
 • چهار مولفه سرمایه روان شناختی شامل موارد زیر است
 • خودکارآمدی
 • ویژگی های افراد با خودکارآمدی پایین
 • ویژگی های افراد با خودکارآمدی بالا
 • پنج ویژگی خودکارآمدی
  • خوشبینی
  • امیدواری
  • ابعاد امیدواری
  • تاب آوری
   • ویژگی های افراد تاب آور
 • تعریف سخت رویی
 • سه نگرش در خصوص در سخت رویی
 • ویژگی های افراد با سرمایه روان شناختی بالا
 • ویژگی های افراد با سرمایه روان شناختی پایین.
 • تفاوت سرمایه روان شناختی با دیگر سرمایه ها
 • سرمایه روان شناختی و مولفه¬های بعدی آن
 • تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه روان شناختی
 • تاثیر سرمایه روان شناختی بر افراد معتاد به شبکه های اجتماعی مجازی
 • منابع

این فایل مناسب برای پروپوزال و پایان نامه است.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر