مقاله مقایسه بین رابطه سرمایه فکری، سرمایه ساختاری با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت اوراق بهادار

سرمایه فکری یک شرکت مجموع سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای آن است. داشتن کنترل بر این دارایی ها سازمان را قادر می سازد از یک طرف حاکمیت داخلی موثری داشته و از طرف دیگر، دارای روابط خارجی موفقی با مشتریان و تامین کنندگان و سایرین باشد. بنابراین، ایجاب می کند که شرکت برای مدیریت، کنترل و گزارشگری سرمایه فکری اقداماتی انجام دهد. باید توجه داشت که ارزش محاسبه شده برای دارایی های نامشهود دقیق نیست و بیشتر روش های اندازه گیری به دلیل اینکه بکارگیری آنها مشکل است و اطلاعات وشاخص های زیادی را لازم دارند و این شاخص ها به طور کامل تشریح نشده اند، پیاده سازی آنها در عمل با مشکلاتی روبرو خواهد بود. به همین دلیل اهمیت جایگاه و رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی و تعیین این جایگاه در موفقیت یا شکست شرکت ها در بازارهای رقابتی نقش مهمی دارد.

کلمات کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، ارزش افزوده اقتصادی، اوراق بهادر، سرمایه گذاری


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر