برنامه زمانبندی و کنترل پروژه ساخت استادیوم ورزشی

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه  در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: Excell-MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت: 946
 • تعدادفعالیت: 42
 • زمانبندی - مسیر بحرانی  -CPM - پیشنهاد - نمودار
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 94-92

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. مسیر بحرانی
 3. نمودار شبکه CPM
 4. پیشنهاد برای کاهش زمان
 5. نمودار پیشرفت فیزیکی و ریالی برنامه ای
 6. کنترل پروژه پیشرفت فیزیکی و ریالی
 7. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست و روابط پیش نیازی شامل فعالیت های اصلی:
 • احداث مجموعه ورزشی
  • طراحی و گودبرداری
  • فونداسیون
  • اسکلت
  • سفت کاری
  • سقف سازی
  • نازک کاری

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر