زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 5طبقه - 17ماهه (4طبقه+زیرزمین)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: Excel-MSP-PDF  
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: 403
 • تعدادفعالیت: 188
 • ساختار شکست - تخصیص منابع - تخصیص ریالی - کنترل پروژه تا تاریخ خاص - نمودار S-curve
 • 10صفحه
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 95-94

 

 1. زمانبندی تفصیلی.
 2. برآورد مالی هر فعالیت.
 3. تخصیص منابع (نیروی انسانی - ماشین آلات - تجهیزات - مصالح).
 4. محاسبه پیشرفت برنامه ای ماهیانه پروژه.
 5. نمودار S-curve و ستونی پیشرفت برنامه ای.
 6. درصد پیشرفت برنامه ای تا 09/03/94.
 7. کنترل پروژه تا تاریخ 09/03/94 و مقایسه برنامه با واقعیت و محاسبه مقدار انحراف پیشرفت و ریالی.
 8. صفحه بندی.
 9. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، تاریخ های شروع و پایان، مدت زمان و مبلغ ریالی هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • اجرای ساختمان بتونی 5 طبقه
  • اجرای پی
  • اجرای اسکلت بتنی
   • اجرای ستون های زیرزمین
   • اجرای سقف زیر زمین
   • اجرای ستون های طبقه اول
   • اجرای سقف طبقه اول
   • اجرای ستون های طبقه دوم
   • اجرای سقف طبقه دوم
   • اجرای ستون های طبقه سوم
   • اجرای سقف طبقه سوم
   • اجرای ستون های طبقه چهارم
   • اجرای سقف طبقه چهارم
  • اجرای بام
  • اجرای سقف نورگیر
  • اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی
  • اندود گچ و خاک سقف و دیوارها
  • نماسازی
   • اجرای تاسیسات مکانیکی - مرحله اول
    • کنده کاری های مربوط به تاسیسات
    • لوله کشی آب سرد و گرم - سرمایشی و گرمایشی
  • اجرای تاسیسات برقی - مرحله اول
  • کف سازی طبقات
   • اجرای سرویس ها و آشپزخانه ها
    • کرم بندی
    • عایق کاری
    • اجرای کاشی و سرامیک
   • اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره ها
   • اجرای سنگ ازاره و سنگ پله و پاگرد
  • سفیدکاری سقف ها و دیوارها
  • نقاشی سقف و دیوارها
  • اجرای تاسیسات برقی - مرحله دوم

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر