پروپوزال درباره مشارکت زنان در حفظ محیط زیست

یکی از پیامدهای مهم رشد اقتصاد جهانی، تخریب پرشتاب منابع طبیعی و زیست بوم جهان بوده است، برخی از فمینیست­ ها معتقدند که بوم شناسی یک مسئله خاص فمینیستی است و چیزی را که می­ توان «اکوفمینیسم» نامید، به وجود آوردند، قبل از ظهور استعمار غربی و علوم غربی، بومیان در سراسر جهان روابطی نزدیک و نسبت دوستانه با جهان طبیعی داشتند، نیروهای طبیعی عموماً مونث تصور می­ شدند چون مظهر قدرت ­های مولد رویش و زایش بودند، یک اصل مونث، بازتابی از روابط خاص زن با طبیعت از طریق کار تناسلی و تولیدی، بچه زاییدن و تغذیه بچه ­ها و سلامت نگه داشتن آن­ها در طول رشدشان وجود داشت، این اصل مونث تضمینی بود براین که از محیط زیست طبیعی سوء استفاده نشود بلکه به آن رسیدگی شود و با احتیاط مورد بهره ­برداری قرار گیرد اما با ظهور استعمار غربی این رابطه با طبیعت و منابع طبیعی به شدت آسیب دید و اصل مونث واژگون شد اما طبیعت که همچنان مونث انگاشته می­شد و تبدیل به منبعی منفعل شد و این واژگونی راه را برای تخریب محیط زیست، استفاده بیش از حد از زمین و گسترش تکنولوژی زیان­بار هموار کرد، تنها راه فرار از این بحران، برقراری مجدد رابطه اولیه زنان با محیط زیست و ترویج بازگشت به طبیعت بود و بدین ترتیب اکوفمینیسم به وجود آمد (صالحی و لطفی، 1393).

 

فهرست مطالب:

 • بیان مسأله
 • سؤال‏ های پژوهش‏
 • پیشینه پژوهش
  • الف- پژوهش های خارجی
  • ب- پژوهش ‏های داخلی
 • فرضیه های پژوهش
 • حدود پژوهش 
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • مبانی نظری پژوهش
 • روش شناسی پژوهش
 • معرفی الگو یا روش کار
 • معرفی متغیرها
 • روش کمی و آماری
 • فهرست منابع و مآخذ

این تحقیق به فرم پروپوزال جمع آوری شده است و یک نمونه عالی برای دانشجویان رشته روانشناسی مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری می باشد. 


سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر