پاورپوینت آناتومی دستگاه عصبی

قسمت سطحی مخ که خاکستری رنگ است و قشر مخ نامیده می‌شود. ضخامت این قسمت چند میلیمتر است و به صورت چین خورده مشاهده می‌گردد که علت چین خوردگی، وسعت زیاد آن است. قشر خاکستری مخ از جسم سلولی تعداد بسیار زیادی نورون تشکیل می‌دهند.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • غلاف میلین 
 • تقسیم بندی نورون ها از نظر عمل و وظیفه 
 • تقسیم بندی نورون ها از نظر ساختاری
 • سلول های نوروگلیا
 • انواع سلول های نوروگلیایی
 • سازمان بندی پایه دستگاه عصبی مرکزی
 • سیناپس
 • مغز
  • ساقه مغز 
 • مخ
  • قسمت سطحی مخ
  • قسمت زیر قشر مخ
 • دیانسفالون
 • مخچه 
 • دستگاه عصبی محیطی 
 • دستگاه عصبی خودکار 
 • حسی
 • تنظیم عصبی عضلانی حرکات
 • قوس رفلکسی
 • قشر حرکتی اولیه 
 • میانجی های عصبی
  • میانجی های عصبی ریز ملکول تند عمل
  • میانجی های نوروپپتیدی کند عمل
 • منابع

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر