تحقیق اتاق فکر و نقش آن در سازمانها و شرکتها

هدف از نگارش این تحقیق آشنایی‌ با ابعاد اتاق فکر و نتایج حاصله از هر بعد بوده است. قبل از بیان ابعاد و مسائل اتاق فکر و بررسی آنها ابتدا به بیان تعریف و تاریخچه آن پرداخته شده است و سپس اشاره بس مختصر به وضعیت اتاق فکرهای دنیا شده است و نیز ضرورت و هدف اتاق فکر و نیز نیاز به پرداختن به این موضوع آورده شده است. سپس ساختارهای لازم برای یک اتاق فکر ایده آل بررسی شده است و در ادامه به بررسی تطبیقی اتاق های فکر بزرگ دنیا از لحاظ تخصص افراد پرداخته شده است و پس از آن آنچه که درباره شروط اعضای حاضر در اتاق فکر لازم است بیان شده است و در آخر به بحث مهم و اصلی یعنی راهنمای ایجاد اتاق فکر و همچنین تقویت آن اشاره و پرداخته شده است.

 

» این تحقیق متشکل از چهار بخش است:

  • سازکار اتاق فکر
  • چیدمان اتاق های فکر در دنیا
  • شرایط لازم برای حضور افراد در اتاق فکر
  • چگونگی ایجاد و تقویت اتاق فکر

سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر