تحقیق درباره سلامت اجتماعی

دو عامل ارزیابی سلامت، یکی واحد تحلیل؛ که می­تواند شخص، خانواده، اجتماع و بطور کلی جامعه باشد و دوم جنبه یا ترکیبی از جنبه ­هایی که شخص به آن ها توجه دارد؛ یعنی: جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، روانی، جسمانی و یا احساسی، این دو عامل می­توانند به عنوان دو محور از یک نمودار برای داشتن انواع گوناگونی از سلامت در نظر گرفته شوند، سلامت در طول سده ­ها از یک مفهوم انفرادی، به صورت یک هدف جهانی و در برگیرنده کیفیت زندگی در آمده است (یزدان پناه و نیک ورز، 1393).

رویکرد بیماری محور، این رویکرد با حضور و عدم حضور بیماری در مقوله­ های مختلف جسمانی و روانی محدود شده است (بلانکو و دیاز، 2007)، از این منظر سلامتی حالتی است که علایم بیماری در فرد وجود نداشته باشد و سلامت هدف نهایی پزشکی بود، در این دیدگاه نقش عوامل تعیین کننده زیست محیطی، اجتماعی و روان شناختی نادیده گرفته می­شد، همچنین این الگو در حل بسیاری از­ مسایل بهداشتی انسان از جمله اعتیاد، بیماری­ های روانی، نارسا بوده است (حریرچی و همکاران، 1393)، در­ این رویکرد، سلامت اجتماعی را عدم حضور عوامل ضد اجتماعی مانند از خود بیگانگی و بی­ هنجاری در فرد دانسته اند (وحیدفاضل، 1391).

 

» فهرست مطالب:

 • مبانی نظری سلامت اجتماعی
 • تاریخچه سلامت اجتماعی
 • مفهوم سلامتی
 • سلامت روانی از دیدگاه انجمن سلامت روانی کانادا
 • دو عامل ارزیابی سلامت
 • رویکرد دوگانه به مفهوم سلامت
  • رویکرد بیماری محور
  • رویکرد سلامتی محور
 • الگوهای سلامت
  • الگوی زیست شناختی
  • الگوی کلی سلامت
 • ابعاد سلامت
 • تعریف سلامت اجتماعی
 • مفهوم سلامت اجتماعی از دیدگاه تجربی
 • نظریات مربوط به سلامت اجتماعی
  • مدل نظری ریف
  • مدل نظری کییز
   • ابعاد سلامت اجتماعی، کییز
 • یکپارچگی اجتماعی
 • مشارکت اجتماعی
 • پذیرش اجتماعی
 • شکوفایی اجتماعی
 • انطباق اجتماعی
 • هفت شاخص سلامت اجتماعی
 • بیگانگی اجتماعی
  • نظریه مارکس در مورد بیگانگی اجتماعی
  • نظریه دورکیم در مورد بیگانگی اجتماعی
 • اعتماد اجتماعی
  • نظریه پوتنام در خصوص اعتماد اجتماعی
  • نظریه لومان در خصوص اعتماد اجتماعی
 • تعهد اجتماعی
  • نظریه گیلیلند و بیلو در خصوص تعهد اجتماعی
  • نظریه تری وهاگ در خصوص تعهد اجتماعی
 • مسئولیت پذیری اجتماعی
 • فقدان سلامت اجتماعی
 • مزایای برقراری سلامت اجتماعی
 • راه های ارتقای سطح سلامت
 • تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت اجتماعی
 • تاثیر سلامت اجتماعی بر افراد معتاد به شبکه های اجتماعی مجازی
 • منابع

این تحقیق برای پایان نامه و پروپوزال مناسب است


سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر