پاورپوینت فنون مذاکره

اکثر مدیران حرفه ای به اهمیت مذاکره در زندگی واقفند، زیرا زمان قابل توجهی از زندگی حرفه ای خود را صرف مذاکره می کنند. به علاوه، زندگی شخصی شان هم با مذاکره همراه است. موفقیت و اثر بخشی حرفه ای آنان به شدت متأثر از توانایی آن ها در هنر و فن مذاکره است.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • مذاکره
 • عناصر مذاکره
 • فرایند مذاکره
 •  تدارک و برنامه ریزی
 •   تنظیم تاکتیک مذاکره
 •   توضیح و توجیه
 •   بحث و ارائه راه حل
 •   تنظیم توافق نامه
 • استراتژی های مذاکره
 • استراتژی تلفیقی
 • استراتژی رقابتی
 • استراتژی همکاری
 • اصول مذاکره
 • هنر و مهارت های شنیدن
 • تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره
 • منابع

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر