پاورپوینت مدیریت تحول

‌در عصر اطلاعات‌ باید از فکر بشر به‌عنوان‌ ثروت‌ ملی‌ یاد کرد. بنابراین، می‌توان‌ فکر را منشاء ثروت‌ دانست. در هر جامعه‌ای‌ منابع‌ و مواد محدود است‌ و بشر توان‌ افزایش‌ منابع‌ و مواد را ندارد. اگر در جامعه‌ای‌ تفکر علمی‌ پایدار شود، مطمئناً‌ از منابع‌ موجود می‌توان‌ به‌کمک‌ فکر علمی‌ و اتخاذ استراتژی‌های‌ مناسب‌ به‌ توسعه‌ پایدار رسید.

 

» فهرست مطالب:

  • مدیریت تحول
  • زمینه‌های‌ بنیادی‌ مدیریت‌ تحول‌
  • مدیریت‌ تحول‌ نیروی‌ انسانی‌
  • مدیریت‌ تحول‌ و توسعه‌
  • نقش‌ مدیریت‌ در تحولات‌ استراتژیک‌
  • نتیجه‌گیری
  • منابع

ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر