پاورپوینت مدیریت سرمایه گذاری و ارزشیابی سهام عادی - دکتر تهرانی (فصل 10)

اصولا" دو دیدگاه اصلی و نسبتا" متفاوت در ارزیابی سهام وجود دارد که یکی اساس ارزیابی را دارایی های شرکت و دیگری، مبنای ارزیابی را عملکرد یا سودآوری قرار می دهد. البته یک دیدگاه میانه نیز وجود دارد که از هردو مبنا برای ارزیابی استفاده می کند. ارزیابی سهام با استفاده از هر یک از دیدگاه ها به روش های متعدد صورت میگیرد.

  • روش مرسوم محاسبه ارزش ذاتی (واقعی)، استفاده از تجزیه و تحلیل ارزش فعلی است.
  • ارزش هر اوراق بهادار، از طریق فرایند ارزش فعلی که شامل تنزیل درآمد است قابل تخمین و برآورد است به این معنی که، ارزش فعلی اوراق بهادار برابر است با ارزش فعلی (تنزیل شده) جریانات نقدی آتی که سرمایه گذاران انتظار دارند از دارایی خود بدست آورند.

سهام عادی یکی از انواع دارایی های مالی است که تعیین ارزش آن از بقیه مشکل تر است؛ زیرا سهامداران حقوق خود را پس از دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز دریافت می کنند. سهامداران عادی آخرین مدعیان شرکت هستند. برای محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی، روش های مختلفی پیشنهاد شده است  زمانی که هدف از محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی تصمیم گیری در مورد خرید این نوع سهام باشد.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر