مقاله تاثیر انقلاب اسلامی بر ارتش ایران

تصمیم عراق برای راه‌اندازی جنگ علیه ایران با هدف بهره‌برداری از اوضاع بی‌ثبات داخلی ایران، به دست آوردن کنترل اروندرود (که تحت کنترل ایران بود و پیوند استراتژیک عراق با خلیج فارس محسوب می‌شد)، پافشاری بر سلطه‌اش در منطقه و شاید الحاق استان نفت خیز خوزستان به خاک کشورش صورت گرفت.
صدام همچنین تصور می‌کرد این جنگ باعث بی‌ثبات شدن جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و به زودی به تهدید انقلاب اسلامی در سرتاسر جهان اسلام پایان خواهد داد. اگرچه شواهد مستقیمی وجود ندارد که نشان دهد عراق در این ماجراجویی مورد تشویق قرار گرفت، اما روشن است دیگر کشورهای عربی از تجاوز صدام به خاک ایران چشم‌پوشی کردند.


» فهرست مطالب:

 • چکیده
 • مقدمه
 • بخش اول: ارتش پسا انقلابی در جنگ ایران و عراق‌
  • آغاز جنگ‌
  • جغرافیای منطقه جنگی‌
  • جمعیت‌نگاری نسبی‌
  • نبرد سوسنگرد: آغازی اشتباه
  • تحلیل عملکرد ارتش ایران‌
 • بخش دوم: تأثیر انقلاب اسلامی بر ارتش ایران‌
  • تأثیر بر روابط مردم، ارتش و حکومت
  • پاسداران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌
  • تأثیرات انقلاب بر کیفیت و کمیت تجهیزات ایران‌
  • رهبر نظامی جدید
  • تأثیر منطقه‌ای جنگ‌
 • نتیجه‌گیری‌
 • منابع

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر